İzmir Fuarı ve Eczacıbaşı Pavyonu

İzmir Fuarı ve Eczacıbaşı Pavyonu’nun kurulduğu Kültürpark’ta, 1970 yılında 35.000 m² kapalı pavyon sahası ile 90.000 m² açık saha ve 335.000 m² yeşil saha bulunmaktadır. İnşa karakteri bakımından İzmir Fuarı sahasında kurulacak pavyon ve standların daima herhangi bir yeşillik ve park özelliğine zarar vermemesi gerekmekteydi ve buna geniş ölçüde itina gösterildi.

Dünya fuarlarında, büyük ölçüde sergi salonları bulunan kütleler ve ölçüleri binlerce metrekareyi aşan binalar yer almakta, umumî mahal olarak sadece lokanta ve kafeteryalar, büfeler, banka, P.T.T. ve danışma büroları gibi genel hizmet binaları bulunur.

Bir ülkede düzenlenen fuarın asıl gayesi, o ülkede imâl edilen ve yetiştirilen sanayi ve zirai mamûlleri yurt içinde tanıtmak ve özellikle yurt dışına satma imkânları hazırlamaktır.

Kültürpark vaziyet planı.
Kültürpark Vaziyet Planı

Eczacıbaşı Pavyonu

Proje : AFA – Mimarlık ve Mühendislik Bürosu (Faruk San Kayan Özgiller Nizamettin Coşkun Ürün Güray Sina Serinken)

Fuarın sembolü olan «kaskatlı havuz» meydanında İngiltere ve İtalya pavyonları civarında inşa edilen yapı kapalı ve açık 2 mekândan teşekkül etmiştir. 1. Giriş ve Açık Teşhir Kısmı : Cilâlı lambriden yapılmış sundurmanın taşıyıcı direkleri arasına floresan ışıklı teşhir vitrinleri yerleştirilmiştir. Vitrinlerde Eczacıbaş’ının seramik İmalâtı teşhir edilmektedir. Döşeme girişi ve kapalı hacmi kateden ana yolu belirtmesi bakımından koyu renk fameritle döşenmiş, çimlerin haricinde kalan kısım kırık beyaz fayanslarla paladyen tarzında dokulandırılmıştır.

Eczacıbaşı Pavyonu perspektif çizimi.

Ana arterin girişe göre sol tarafı, çimde mermer malzemeden yapılmış kaideler üzerinde lavabo, klozet ve bide elemanlarından teşekkül eden teşhiri ihtiva etmektedir. Fonda ışık bantı ile aydınlatılmış petek üzerinde Vitra’nın mahiyetini anlatan izahlı 3 adet pano bulunmaktadır.

Eczacıbaşı Pavyonu perspektif çizimi.

Girişin sağ tarafında ziyaretçilerin, pavyonun tümüne hakim olacakları yerde seçilmiş dinlenme platformu, özel famerit banko ve orijinal hususi döküm çiçekliklerle değerlendirilmiş, petek fonda, Salih Acar’ın yaptığı modern bir pano yer almıştır.

Eczacıbaşı Pavyonu plan çizimi.

2. Kapalı Teşhir Kısmı : Ana döşeme modülünün sağ kısmında seramik teşhiri, sol kısmında resepsiyon ve sıhhî tesisat bölümleri düşünülmüştür. Bu hacimde evin bir köşesi solda : seramik takımları, karaağaç bünyeli kahvaltı masası ve grupu şeklinde diğer köşesi, sağda : banyo kısmı olarak döşenmiştir.

Eczacıbaşı Pavyonu iç mekan fotoğrafı.

Duvarların tabii küfeki mermer yapısı içinde gömme seramik vitrinleri kayıtsız ve bölmesiz yatay camlardan teşkil edilmiştir. Ortada seramik teşhiri için çelik demirlere asılmış 8 yatay pano raf vazifesi görmektedir. Kapalı kısmın hakim yerine oturma imkanı konmuştur.

Eczacıbaşı Pavyonu fotoğrafı.

Kapalı kısımla sona eren pavyonun arka fonuna neon yazı ile Eczacıbaşı karakteristik yazısı endirekt aydınlatılarak konmuştur. Ziyaretçiyi sıkmama prensibinden hareket edilerek geniş ve rahat sahalar ayrılan pavyonda kaliteli ve sade bir yapı tarzı seçilmeye dikkat edilmiştir. Piyeslerin konumunu, Fuarın bu bölümündeki tabiî bitki bütünlüğünü bozmayacak şekilde seçmek, dizayna istikamet veren mühim unsurlardan biri olmuştur.

Eczacıbaşı Pavyonu fotoğrafı.

Görseller: Mimarlık Dergisi 1970-10 (84) , 1970-10 (84)


Bir Cevap Yazın

Scroll to Top
×