ODTÜ Mimarlık Bölümü Yapı Stajı

ODTÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri 1958’den beri lisans programının birinci yılı yaz ayında yapı stajı yapıyordu. Öğrenciler bir yapının temelden çatıya inşa sürecini birebir deneyimliyordu. Örneğimiz 2003 yılı Doğu Karadeniz’deki Arılı Köyü’nden, çocuklar için harika bir yer.

Bilgisayar işliği; mimarlık öğrencilerinin yerel ustalarla, köyün halkıyla ve öğrencisiyle kurduğu ilişkiler bakımından çok değerli. ODTÜ öğrencileri, akademisyenler ve yerel halk yapıyı birlikte inşa ettiler. Yöreye ait yapı yapma bilgisi ve yerel malzeme kullanıldı.

“Tasarım, inşa etme ve öğrenme süreçlerini ilişkilendirip bütünleştirmek için ortak bir strateji geliştirilmiştir: “kesitin tekrarlanması”. Bu strateji, alternatif bir yaklaşım sunarak yapının temelden çatıya değil, farklılaşarak tekrar eden kesitlerin yan yana getirilmesiyle inşa sürecini düzenlerken öğrencinin öğrenim sürecine aktif katılımını örgütlemekte; eş zamanlı olarak inşa sürecinin farklı aşamalarını deneyimlemelerini sağlamaktadır. Tasarımda, yöreye ait yapı yapma bilgisinin yerel malzemeyle (ahşap) ürettiği “Serender,” tipolojik olarak değil fakat, doğayla, “yer”le kurduğu ilişki ve mekânsal kurgusuyla model olmuştur. Sonuçta, Bilgisayar İşliği, hem eğitim boyutu hem de sosyal boyutuyla, mimarlık öğrencilerinin yerel ustalarla, köyün halkıyla ve öğrencisiyle kurduğu ilişkiler, ve de tasarım anlamında yapının yörenin mimarlığıyla kurduğu ilişki bağlamında önemlidir.”


Kaynak: Onur Yüncü Mimarlık


Bir Cevap Yazın

Scroll to Top
×