II. Mahmud ve Kıyafet İnkılabı

Sultan II. Mahmud dönemi, Osmanlı tarihinde batılılaşma süreci içerisinde büyük öneme sahiptir. Sultan II. Mahmud, Osmanlı Devleti’ne yeniden bir düzen verilmesi amacıyla bütün işlerinde Batı teknik ve kültüründen faydalanma yolunu tuttu. II. Mahmud 1828 yılında gerçekleştirdiği kılık-kıyafet inkılabı ile yeni bir düzen getirdi. 1828 yılında yayınladığı Kıyafet Nizamnamesi ile sarık, kavuk ve biniş giyilmesini yasaklayıp …

II. Mahmud ve Kıyafet İnkılabı Devamı »