İller Bankası

Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara İller Bankası binası, 1935 yılında açılan yarışmada birinci olan Mimar Seyfi Arkan tarafından tasarlandı. Kültürel mirasımız için son derece önemli olan yapı tescilli olmasına rağmen 2017’de dönemin belediyesi tarafından yıktırıldı. Fotoğraf: Modernist Açılımda Bir Öncü Seyfi Arkan (2012, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara)